สนามเด็กเล่น ให้อาหารแกะ นาสาธิต 

เครื่องเล่นสำหรับคุณหนูๆ และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกเล่นอย่างปลอดภัย