Activity

ชมกล้วยไม้นานาพันธุ์

ชมความงามของดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าขนาดใหญ่อันร่มรื่น

สนามเด็กเล่น ให้อาหารแกะ นาสาธิต

เครื่องเล่นสำหรับคุณหนูๆ และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกเล่นอย่างปลอดภัย
ชมขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

ชมขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

แหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาเกี่ยวกับกล้วยไม้ที่ครบวงจร

สถานที่รองรับคณะนักเรียน-นักศึกษาและหมู่คณะที่เข้าชม พร้อมได้รับความรู้จากวิทยากรที่คอยให้ข้อมูลไว้อย่างครบครัน
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ

ให้บริการเช่าสถานที่ถ่าย pre-wedding ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม

สถานที่ถ่าย Pre-wedding

ให้บริการเช่าสถานที่ถ่าย pre-wedding ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม