Activity

ชมความงามของดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าขนาดใหญ่อันร่มรื่น

อุทยานและสวนป่า

ชมความงามของดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าขนาดใหญ่อันร่มรื่น
เป็นการผสมผสานการจัดแสดงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ในรูปแบบของมุมถ่ายรูปสวยๆ สำหรับนักท่องเที่ยว 
พร้อมชมแปลงกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออกขนาดใหญ่

สวนจัดแต่ง

เป็นการผสมผสานการจัดแสดงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ในรูปแบบของมุมถ่ายรูปสวยๆ สำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมชมแปลงกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออกขนาดใหญ่
ชมขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ห้อง Lab สาธิตการขยายพันธุ์กล้วยไม้

ชมขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
น้องแกะน่ารักและสะอาด พร้อมให้คุณได้มาสัมผัส ให้อาหารและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด

เลี้ยงน้องแกะ

น้องแกะน่ารักและสะอาด พร้อมให้คุณได้มาสัมผัส ให้อาหารและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
ท่านสามารถเลือกซื้อกล้วยไม้สวยๆ กลับบ้านได้

ท่านสามารถเลือกซื้อกล้วยไม้สวยๆ กลับบ้านได้

เครื่องเล่นสำหรับคุณหนูๆ และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกเล่นอย่างปลอดภัย

ลานกิจกรรม

เครื่องเล่นสำหรับคุณหนูๆ และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกเล่นอย่างปลอดภัย
ให้บริการเช่าสถานที่ถ่าย pre-wedding ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม

สถานที่ถ่าย Pre-wedding

ให้บริการเช่าสถานที่ถ่าย pre-wedding ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม
แปลงนาตัวอย่างปลูกข้าวที่มีช่วงอายุต่างกัน เช่น เริ่มหว่าน เขียวขจีและออกรวงเหลืองอร่ามพร้อมเส้นทางการเดินชม
และถ่ายรูปที่สะดวกและสวยงาม พิพิธภัณฑ์ชาวนาที่รวบรวมเครื่องมือการทำนาสมัยโบราณที่หายาก รวมทั้งชมแปลงผักสวนครัว

ชมแปลงเกษตรผสมผสาน

แปลงนาตัวอย่างปลูกข้าวที่มีช่วงอายุต่างกัน เช่น เริ่มหว่าน เขียวขจีและออกรวงเหลืองอร่ามพร้อมเส้นทางการเดินชม และถ่ายรูปที่สะดวกและสวยงาม พิพิธภัณฑ์ชาวนาที่รวบรวมเครื่องมือการทำนาสมัยโบราณที่หายาก รวมทั้งชมแปลงผักสวนครัว
สถานที่รองรับคณะนักเรียน-นักศึกษาและหมู่คณะที่เข้าชม พร้อมได้รับความรู้จากวิทยากรที่คอยให้ข้อมูลไว้อย่างครบครัน

บริการสำหรับคณะนักเรียน-นักศึกษาและหมู่คณะ

สถานที่รองรับคณะนักเรียน-นักศึกษาและหมู่คณะที่เข้าชม พร้อมได้รับความรู้จากวิทยากรที่คอยให้ข้อมูลไว้อย่างครบครัน